Pes již nebude „věc“- od ledna se stane živým tvorem

Podle našeho současného zákoníku je zvíře pouhá věc, ale to se od nového roku změní novelou v občanském zákoně. Zvíře se podle nového zákoníku stane totiž živým tvorem, a tak nastávají změny, které jsou s touto novelou spojené. Na psa se budou i nadále vztahovat některá pravidla z tohoto starého zákoníku, kde je pes označen za věc, ale pouze v rozsahu neodporujícím jeho povaze.

Když dnes člověk něčí zvíře úmyslně zabije nebo zraní, hovoří zákony pouze o poškození cizí věci. „V případě zabití takového zvířete nahradí pachatel jeho majiteli pouze cenu, za kterou by bylo možné toto zvíře koupit znovu, ale nijak se nezohledňují třeba náklady léčení nebo náklady citové,“ doplňuje náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

Změnu ale přinese právě nový občanský zákoník, který počítá jak s citovou újmou (v podobě nahrazení tzv. ceny zvláštní), tak s výlohami u veterináře. „Podle nového občanského zákoníku při poranění zvířete musí škůdce nahradit náklady na léčení toho zvířete v takové výši, v jaké by ty náklady vynaložil každý rozumný chovatel,“ dodává hlavní autor nového občanského zákoníku, právník Karel Eliáš.

V případě nálezu psa, který má někde svého pána je povinností nahlásit nalezení příslušnému orgánu nebo pomocí čipu nebo známky nalézt jeho majitele. Nelze si tedy psa jenom tak ponechat.

Pokud nalezneme psa, o kterého se jeho původní majitel nepřihlásí do 2 měsíců, stane se vlastníkem psa nálezce. Pakliže si jej nálezce nemůže ponechat, svěří příslušný orgán psa do útulku, kde se ještě vyčkává na původního majitele do 6 měsíců. Pokud ani tehdy se původní majitel o psa nepřihlásí, útulek hledá pro psa nový domov.

Léčebné výlohy spojené s poraněním

Jelikož od ledna 2014 máme novelu v občanském zákoníku a pes se konečně stává živým tvorem, mění se i náhrada škody od tvůrce zranění. Tvůrce zranění psa neplatí pouhé ošetření nebo nějakou drobnou částku poškozenému majiteli, ale musí uhradit veškeré náklady spojené s léčebnými výlohami.

Pokud váš pes ublíží jinému psovi, ať už ve vaší přítomnosti nebo přitom, když se vám zaběhl, vina padá automaticky na vás, a tudíž veškeré léčebné výlohy musíte poškozenému uhradit.

Pakliže jde v tomto případě o psa, který slouží k výkonu povolání či jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, lze jej této odpovědnosti zprostit. Musí ovšem prokázat, že nezanedbal dozor nad svým psem.

Pokud ovšem vlastník svěřil svého psa cizí osobě a pes někomu způsobil škodu, rozdělí se o náhradu škody spolu s vlastníkem.

Zdroj: IDNES.cz, ceskatelevize.cz

Podpořte autory

Kupte jim třeba kafe :)

Exit mobile version