Agresivní chování psů

Nebezpečnost agrese u psů spočívá v tom, že si i přes mnoho generací domestikace pes podržel mnoho vlastností šelmy, ale zároveň ztratili strach z člověka. Vlk před člověkem většinou uteče, ale agresivní pes se jej nebojí a napadne ho.

Teritorium psa

je oblast uvnitř domovského území, kterou pes brání (aktivně i pasivně), své teritorium ohraničuje pachovými značkami. Jádrem teritoria je místo, kde se pes zdržuje nejvíce, teritorium psa je i místo kam chodíme často venčit svého miláčka.

Domovské území psa

ohraničuje nejvzdálenější místa, kam se pes vzdaluje z domova, a jeho velikost závisí na zdrojích potravy. Pes domácí a ferální operují v oblastech až 5 km2. Psi domácí brání jádro svého území. Např. jde o prostor vozidla, okolí boudy nebo svého pelechu. Agresivní chování je situace odpovídající nebo neodpovídající hrozba, která vyústí ve střet zvířat anebo podřízení jednoho z nich (útok-útěk). Obojí je komponentou agonistického chování, jímž se ustavuje a udržuje hierarchie ve skupině psů.

Agrese je:

Sociální signály

vysílají a přijímají oba potkávající se jedinci např.: dominantní postoj, kontakt zrakem, napřímené uši, vertikální retrakce pysků, obnažené zuby, vysoko nesená hlava i tělo, vztyčený ocas, napjaté držení těla, pes stojí nad druhým ve tvaru T, vráží a chňape po psu, vyskakuje na psa apod.

Agresivní chování – funkce

agresivní chování psů je spojeno s obranou zdrojů (potravy, potomstva, partnera apod.), agrese spojená s reprodukcí, agrese spojená s adaptačním chováním, agrese je útočná nebo obranná, agrese neafektivní (lovecká, predátorní) za účelem získání potravy. Agrese je ohrožování nebo chování, které poškozuje jedince nebo skupinu. Zahrnuje řadu projevů chování od jemných změn poloh těla a mimiky až po explozivní útoky s poraněním nebo usmrcením protivníka nebo oběti útoku.

Typy agrese u psů:

Podpořte autory

Kupte jim třeba kafe :)

Exit mobile version