Jak komunikuje váš pes? Naučte se rozpoznat všechny signály

jak se chovají psi

Rozumíte svému psovi? Všímáte si, jakým způsobem s vámi váš pes komunikuje? Pochopení specifických signálů v různých situacích, nemusí být vždy jednoduché. My vás naučíme, jak sledovat a porozumět řeči jeho těla, abyste si byli jisti, že opravdu víte, co „říká“.

Pokud skutečně chcete porozumět svému psovi, musíte se na jeho řeč těla podívat s odstupem a jako na celek – na jeho postavení, výraz, pohyb a postavení ocasu. Jedině takhle jste schopní předvídat chování, předcházet problémům a užít si tak čas se svým čtyřnohým přítelem naplno.

Psí komunikace je velmi složitý systém řeči, těla, zvukových signálů a dokonce i pachových podnětů. Všechny tyto signály posilují společenskou pozici psa ve smečce, tedy, dnes spíš v naší domácnosti.

Všichni víme, že psi kňučí, štěkají, vrčí a vrtí ocasem. Ale věděli jste, že všechny tyto projevy jsou nedílnou součástí komunikace? Mezi nejvýraznější a nejdůležitější patří bezesporu vrtění ocasem.

Jaké jsou nejčastější signály, kterými s námi psi komunikují?

Co když vrtí ocasem?

Vrtění ocáskem je viditelné na první pohled a ledacos nám napoví o momentálním rozpoložení psa. Někdy ale mohou být všechny signály matoucí, hlavně pro začínající pejskaře. Pojďme si tedy přiblížit jednotlivé situace a následné reakce pejska.

Z těchto signálů snadno vypozorujete, jak se pes cítí.

1. Jaké signály pes vysílá při vítání majitele?

V této situaci pes vrtí ocasem rychle a energicky ze strany na stranu, většinou u toho mívá i vyplazený jazyk a koutky tlamičky nahoru, jako když se směje, někdy dojde i na „šťastnou“ loužičku. Celá souhra těchto signálů je způsobena směsicí hormonů, které se vyplaví do jeho těla, když vidí své majitele, nebo jinou oblíbenou osobu. Vítá vás takto váš pejsek? Tak to vás rozhodně miluje.

2. Jak si pes dokazuje dominanci ve smečce/domácnosti?

Při poukázání na svou dominanci, drží pes ocas rovně a strnule, jako „anténku“. Drží si pevný postoj na předních tlapkách a často nakrčuje čumák, nebo má naopak naprosto kamennou tvář. Tento signál uvidíte nejčastěji v případě, že psa vypustíte do cizí smečky. Typickým příkladem jsou psí parky a podobně. V těchto situacích je ihned zřejmé, jaký pes je dominantní.

Pokud se tak pes chová doma a snaží se neustále dostat do vůdčí pozice, máte zřejmě problém a je potřeba zaměřit se na řádný výcvik, než vám váš mazlíček přeroste přes hlavu. Zkuste například online kurzy pro výcvik psů a štěňat, kde se naučíte, jak být správná autorita, a to bez trestů a zastrašování.

3. Jak se chová provinilý pes?

Ten, kdo nemá vlastního psa, nemůže asi nikdy pochopit, jak vyděšeně a provinile se psi umí „tvářit“ a chovat. Typickým signálem provinilého/stydícího se psa je stažený ocas mezi nohy. Mnohdy je pes ještě přikrčený k zemi a občas se snaží přetočit na záda, aby dal najevo svoje submisivní chování. Někdy se pes otočí ke zdi a svěsí hlavu, aby dal najevo svůj pocit provinilosti, ne nadarmo se říká: „dělat psí oči“.

4.  Jak se chová pes při pocitu ohrožení?

Při pocitu ohrožení má pes nízko stažený ocas, někdy jím vrtí. Vrtění je ale pomalé, nejisté a ocas míří vodorovně, nebo je stažený až dolů. Kdy se tak pes může projevit? Nejde jen o přímé ohrožení, ale i o vyvolání vzpomínky na špatné zacházení, nebo potyčku s jiným psem.

Pes má v této situaci tendenci protivníka zastrašit – vyceňuje zuby, ale přitom má stále stažený ocas a často i uši. V ideálním případě se pes „schová“ ke svému oblíbenému člověku.

Je důležité si uvědomit, že pes, který vrtí ocasem není vždycky šťastný pes. 

“Věděli jste, že nedávná studie ukázala, že psi mají tendenci zavrtět ocasem více doprava, pokud cítí něco pozitivního? Naopak pokud psa vystavíte něčemu negativnímu, vrtí ocasem spíše více doleva?“

Další způsoby, kterými váš pes komunikuje

1. Co znamená, když pes naježí srst?

Zježená srst je jedna z reakcí, kterou pes neřídí vědomě, ale kterou jeho tělo přirozeně reaguje různé situace. Zježení srsti od ramena až po ocas znamená určitou míru vzrušení. Váš pes mohl něco vidět, něco ho silně zaujalo, nebo se chystá k výpadu. Musíte tak vždy brát ohled na danou situaci a snažit se trochu předvídat, vždyť svého psa znáte nejlépe vy sami.

2. Jak pes komunikuje pomocí štěkání a zvuků?

Psi mají širokou škálu „zvukových“ projevů. Dělíme je na zvuky s krátkým a dlouhým dosahem.

Krátké štěkání je nejčastěji spojeno s radostným štěkáním, štěkáním na povel, nebo rychlým a přerušovaným agresivním štěkáním. U těchto situací nemusíte psa ani znát a podle dalších projevů těla okamžitě poznáte v jaké je náladě.

Většina lidí má vrčení psa spojené jen s projevem agrese. Vrčení může mít ale i jiný význam. Vrčí váš pes například při hraní? Určitě jste si všimli, že vrčení v této situaci, má trochu jiný tón, pes je při něm totiž v dobré náladě a vrčí spíše nadšením a vzrušením.

Psí vytí bývá spíše nežádoucím hlasovým projevem. Kdy pes vyje? Někteří psi si vyjí jen tak sami pro sebe, nebo když slyší hudbu, se kterou si rádi „zazpívají“. Vytí je ale také projevem samoty a frustrace, proto psi často vyjí, když není jejich majitel doma.

Kňučení může být projevem stesku, smutku, ale i snahy upozornit na sebe, sledujte proto i ostatní signály, které váš pes vysílá.

3. Co znamenají různé druhy dýchání u psa?

Všimli jste si, že psi dýchají v létě o dost rychleji a často s vyplazeným jazykem? V horkých letních dnech je to totiž jeden z hlavních způsobů, jak se ochladit. Cestujete často se psem? Obzvláště v letních měsících si dejte záležet při výběru náhubku. Pes by měl mít vždy možnost otevřít tlamičku a vypláznout jazyk.

Dýchá váš pes zrychleně? Mělké a rychlé vydechování je často doprovázeno sevřenými ústy a naježenou srstí, a je typickým projevem stresu.

4. Jak komunikuje pes pomocí pachů? 

Věděli jste, že váš pes produkuje feromony? Feromon si můžete představit jako chemický signál, který váš pes vyprodukuje, aby ovlivnil/upoutal nebo navázal kontakt s jiným psem. Lidé tuto vůni necítí, ale psi jí mezi sebou používají ke sdělování nejrůznějších informací.

“ Víte, že pes je schopný zjistit pohlaví a věk jiného psa pouze pomocí pachu? “

Psi jsou víc než jen domácí mazlíčci, jsou to naši nejlepší přátelé. Chápou, co chceme a potřebujeme, lépe než kdokoli jiný; proto je komunikace s nimi tak důležitá! Čím více budete vědět o tom, jak váš pes komunikuje (včetně gest), tím silnější spojení mezi vámi bude, což umožní celkově šťastnější soužití.

Jak to máte se svým psím společníkem vy? Rozumíte, co se vám snaží „říct“?

Podpořte autory

Kupte jim třeba kafe :)

Exit mobile version