Střední škola kynologie – Česká zemědělská akademie v Humpolci

Střední škola – ČZA v Humpolci

Střední škola – obor chovatelství se zaměřením na kynologii

  • Ve 3. ročníku si studenti pořídí štěně, které má být staré max. 6 měsíců ke dni nástupu do školy a jenž bude ubytované na školním statku s vybaveným kotcem
  • Vyučují se zde předměty, jenž jsou zaměřené na psy

Náplň studia

  • v teoretické výuce získá žák vzdělání jednak ve všeobecně vzdělávacích předmětech (český jazyk a literatura, německý nebo anglický jazyk, matematika, fyzika, informační a komunikační technologie), jednak v odborných předmětech (ekonomika, biologie a ekologie, chov zvířat, veterinářství, chov psů, výcvik psů)
  • získání odborných poznatků z chovu a výcviku psů, zahrnující anatomii a fyziologii těla psa, výživu a krmení, fylogenezi, podrobnou etologii, plemenitbu, hygienu chovu a ošetřování psů, vystavování a každodenní péči o psa
  • získání znalostí veterinární prevence i veterinárních zákroků, které nevyžadují zásah veterinárního lékaře
  • možnost umístění psa studenta ve vlastním kynologickém zařízení (od třetího ročníku), možnost účasti na různých kynologických akcích, včetně výstav

Podmínky přijetí:

  • jednotná přijímací zkouška z matematiky a češtiny je povinná pro zájemce o maturitní obory, u učebních oborů se žádné testy nepíší
  • pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení rozesíláme nejpozději 14 dní před jejím konáním

Chov psů a Výcvik psů – výcvik pod zkušeným vedením kynologa

Předmět Chov psů

Předmět má za úkol připravit žáky na praktickou oblast vykonávání kynologické činnosti, přičemž kynologii je třeba vnímat jako souhrn aktivit chovatelských, šlechtitelských, výcvikových, sportovních a společensky prospěšných. Předmět se vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku.

Předmět Výcvik psů

Žáci se učí základy výchovy a výcviku psů od 8. týdne štěněte. Navazují trvalý a funkční vztah se svým psem, na jehož základě formují ovladatelnost, dovednost, pachové i speciální práce do finální podoby.

Předmět se vyučuje od třetího do čtvrtého ročníku ve formě praktického výcviku. Třída se na výcvik dělí na skupiny tak, aby nebylo ve skupině více jak 14 žáků. V hodinách se žáci naučí základní dovednosti, které potom mimo výuku se svým psem procvičují

Studium je 4 leté zakončené maturitní zkouškou.

Seznam doporučených plemen pro výcvik psůke stažení zde.

WWW stránky školy – www.cza-hu.cz

Online kurz Základní poslušnost pro psy

Nejnovější obsah

Vítejte zpět!

Přihlaste se ke svému účtu

Vytvořit nový účet

Pro registraci vyplňte formulář

*Registrací na tomto webu souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů.

Získejte heslo

Chcete-li obnovit heslo, zadejte prosím své uživatelské jméno nebo e-mail.

Opravdu chcete odemknout tento příspěvek?
Zbývající odemknutí : 0
Opravdu chcete zrušit předplatné?