Aktuality
Online kurz Základní poslušnost pro dospělé psy
Online psí škola - Kurz STOP TAHÁNÍ
Online kurz Problémové chování
Úvod | Studium – kynologie | Vysoká škola obor kynologie

Vysoká škola obor kynologie

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Bakalářské studium – Obor Kynologie
Přijímací řízení s přijímací zkouškou

  • Přijímací zkoušky se konají z biologie
  • Studium je tříleté bakalářské, získán titul Bc

Charakteristika oboru Kynologie:

Studijní obor umožňuje studentům získat specifické teoretické i praktické znalosti o všech aspektech chovu psů a jejich využití. V průběhu studia se student na podkladě znalostí základních biologických a chovatelských disciplín programu Zootechnika specializuje výhradně na jeden druh zvířete – psa domácího. Specializační předměty jsou zaměřeny jednak na realizaci chovu plemen psů, což zahrnuje problematiku biologie psa včetně výživy, zdravotního stavu a genetiky s aplikací do techniky chovu, reprodukce a plemenitby. Část předmětů je věnována využívání psa v pracovní (myslivost, policie, armáda), sportovní, léčebné a rekreační činnosti lidí jak v profesní, tak i zájmové činnosti. Důležitou součástí studijního plánu je praktická výuka umožňující aplikovat studované poznatky a seznamující s praktickou kynologií.

Možnosti uplatnění absolventů:

  • ve sféře zájmových chovů zvířat (kynologické organizace a zařízení),
  • v obchodu, státní správě a poradenských službách,
  • ve specializovaných plemenářských institucích.
  • ve specifické sféře jakou je zoorehabilitace – využití psa v léčbě a rehabilitaci poruch zdraví u lidí, výcvik asistenčních psů,
  • v samostatné chovatelské a podnikatelské činnosti ve sféře chovu a využívání psů, k výkonu odborné činnosti v marketingových a obchodních organizacích.

Profilové disciplíny:

Zoologie, Základy genetiky, Výživa zvířat, Parazitologie, Etika chovu zvířat, Etologie psa, Zájmová a sportovní kynologie, Plemenitba psů, Obecná kynologie, Zoohygiena a prevence v chovu psů, Výcvik a využití loveckých psů, Podniková ekonomika a řízení.

Doporučené obory navazujícího magisterského studia:

  • Živočišná produkce
  • Zájmové chovy zvířat

Studium je možné absolvovat jako prezenční (denní) a nebo kombinované (dálkové).

WWW stránky – www.af.czu.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTĚ – obor kynologie – akademický rok 2020/2021

Ke studiu na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (dále jen FAPPZ) od akademického roku 2020/2021 se přijímají přihlášky pouze formou elektronického formuláře. Elektronický formulář přihlášky najdete na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA – obor kynologie

Vzhledem k současné situaci, vedení Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze rozhodlo PROMINOUT přijímací zkoušky do bakalářského studia za podmínek uvedených v Nařízení děkanky č. 2/2020.

Modelové otázky k přijímacím zkouškám

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TERMÍNY

  • Termín pro podání přihlášky: do 17. 4. 2020.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Pro zájemce o studium bude fakultou organizován přípravný kurz středoškolské biologie a chemie. Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech (soboty: 4. dubna, 18. dubna, 16. května, 23. května, 30. května 2020). Aktuální informace, doporučené publikace a stanovené podmínky přípravných kurzů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Přihlášky do přípravného kurzu (kompletní kurz obou, případně jednoho předmětu) přijímá studijním oddělení fakulty (info@af.czu.cz nebo tel. +420 224 384 668) do 31. března 2020.

Online kurz Základní poslušnost pro štěňata