Úvod | Studium – kynologie | Vysoká škola obor kynologie

Vysoká škola obor kynologie

imagead444obor Kynologie

 • Přijímací zkoušky se konají z biologie
 • Studium je tříleté bakalářské, získán titul Bc
 • Tématické celky pro tvorbu otázek k přijímacím zkouškám.

Charakteristika oboru:

Studijní obor umožňuje studentům získat specifické teoretické i praktické znalosti o všech aspektech chovu psů a jejich využití. V průběhu studia se student na podkladě znalostí základních biologických a chovatelských disciplin programu Zootechnika specializuje výhradně na jeden druh zvířete – psa domácího. Specializační předměty jsou zaměřeny jednak na realizaci chovu plemen psů, což zahrnuje problematiku biologie psa včetně výživy, zdravotního stavu a genetiky s aplikací do techniky chovu, reprodukce a plemenitby. Část předmětů je věnována využívání psa v pracovní (myslivost, policie, armáda), sportovní, léčebné a rekreační činnosti lidí jak v profesní, tak i zájmové činnosti. Důležitou součástí studijního plánu je praktická výuka umožňující aplikovat studované poznatky a seznamující s praktickou kynologií.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • ve sféře zájmových chovů zvířat (kynologické organizace a zařízení),
 • v obchodu, státní správě a poradenských službách,
 • ve specializovaných plemenářských institucích.
 • ve specifické sféře jakou je zoorehabilitace – využití psa v léčbě a rehabilitaci poruch zdraví u lidí, výcvik asistenčních psů,
 • v samostatné chovatelské a podnikatelské činnosti ve sféře chovu a využívání psů, k výkonu odborné činnosti v marketingových a obchodních organizacích.

Profilové discipliny:

Zoologie, Základy genetiky, Výživa zvířat, Parazitologie, Etika chovu zvířat, Etologie psa, Zájmová a sportovní kynologie, Plemenitba psů, Obecná kynologie, Zoohygiena a prevence v chovu psů, Výcvik a využití loveckých psů, Podniková ekonomika a řízení.

Doporučené obory navazujícího magisterského studia:

Živočišná produkce
Zájmové chovy zvířat

Obecná biologie

Vysoká škola

 1. Stavba buňky. Látkové složení živé hmoty. Minerální látky. Bílkoviny, nukleové kyseliny, cukry, tuky. Viry a fágy. Srovnání rostlinné a živočišné buňky. imgRozmnožování buňky. Typy metabolismu. Dráždivost. Pohyb.
 2. Dědičnost. Nukleové kyseliny a význam pro dědičnost. Dědičnost a proměnlivost. Mendelovy zákony. Chromozomy. Mutace a modifi kace. Využití genetiky v praxi.
 3. Rozmnožování. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování. Gametogeneze. Oplozování. Blastogeneze. Zárodečné listy, jejich deriváty. Vývoj přímý a nepřímý.
 4. Vznik a vývoj života. Fylogenetický vývoj organismů. Evoluční teorie. Darwin a jeho význam. Vývoj člověka, lidská plemena.

Studium je možné absolvovat jako prezenční (denní) a nebo kombinované (dálkové).

WWW stránky – www.af.czu.cz
Brožura ke stažení zde.