Vysoká škola obor kynologie

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Bakalářské studium – Obor Kynologie
Přijímací řízení s přijímací zkouškou

 • Přijímací zkoušky se konají z biologie
 • Studium je tříleté bakalářské, získán titul Bc

Charakteristika oboru Kynologie:

Studijní obor umožňuje studentům získat specifické teoretické i praktické znalosti o všech aspektech chovu psů a jejich využití. V průběhu studia se student na podkladě znalostí základních biologických a chovatelských disciplín programu Zootechnika specializuje výhradně na jeden druh zvířete – psa domácího. Specializační předměty jsou zaměřeny jednak na realizaci chovu plemen psů, což zahrnuje problematiku biologie psa včetně výživy, zdravotního stavu a genetiky s aplikací do techniky chovu, reprodukce a plemenitby. Část předmětů je věnována využívání psa v pracovní (myslivost, policie, armáda), sportovní, léčebné a rekreační činnosti lidí jak v profesní, tak i zájmové činnosti. Důležitou součástí studijního plánu je praktická výuka umožňující aplikovat studované poznatky a seznamující s praktickou kynologií.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • ve sféře zájmových chovů zvířat (kynologické organizace a zařízení),
 • v obchodu, státní správě a poradenských službách,
 • ve specializovaných plemenářských institucích.
 • ve specifické sféře jakou je zoorehabilitace – využití psa v léčbě a rehabilitaci poruch zdraví u lidí, výcvik asistenčních psů,
 • v samostatné chovatelské a podnikatelské činnosti ve sféře chovu a využívání psů, k výkonu odborné činnosti v marketingových a obchodních organizacích.

Profilové disciplíny:

Zoologie, Základy genetiky, Výživa zvířat, Parazitologie, Etika chovu zvířat, Etologie psa, Zájmová a sportovní kynologie, Plemenitba psů, Obecná kynologie, Zoohygiena a prevence v chovu psů, Výcvik a využití loveckých psů, Podniková ekonomika a řízení.

Doporučené obory navazujícího magisterského studia:

 • Živočišná produkce
 • Zájmové chovy zvířat

Studium je možné absolvovat jako prezenční (denní) a nebo kombinované (dálkové).

WWW stránky – www.af.czu.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTĚ – obor kynologie – akademický rok 2020/2021

Ke studiu na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (dále jen FAPPZ) od akademického roku 2020/2021 se přijímají přihlášky pouze formou elektronického formuláře. Elektronický formulář přihlášky najdete na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Podmínky přijetí

 • Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. března 2021.
 • Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky je nezbytné u přijímacího řízení do následujících programů/specializací a forem studia

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA – obor kynologie

 • Přijímací zkouška z biologie

Modelové otázky k přijímacím zkouškám

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TERMÍNY

 • Termín pro podání přihlášky: do 17. 4. 2020.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Pro zájemce o studium bude fakultou organizován přípravný kurz středoškolské biologie a chemie. Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech (soboty: 4. dubna, 18. dubna, 16. května, 23. května, 30. května 2020). Aktuální informace, doporučené publikace a stanovené podmínky přípravných kurzů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Přihlášky do přípravného kurzu (kompletní kurz obou, případně jednoho předmětu) přijímá studijním oddělení fakulty (info@af.czu.cz nebo tel. +420 224 384 668) do 31. března 2020.

Online kurz Základní poslušnost pro psy

WebStories

Nejnovější obsah

Vítejte zpět!

Přihlaste se ke svému účtu

Vytvořit nový účet

Pro registraci vyplňte formulář

*Registrací na tomto webu souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů.

Získejte heslo

Chcete-li obnovit heslo, zadejte prosím své uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu.

Opravdu chcete odemknout tento příspěvek?
Zbývající odemknutí : 0
Opravdu chcete zrušit předplatné?