CBD
Úvod | Cestování se psy

Cestování se psy

Wi-Fi Automatický dávkovač krmiva pro psy

I láska k domácím mazlíčkům prochází žaludkem! Firma Petwant proto vyvinula jedinečný automatický dávkovač krmiva na suchou i vlhkou stravu. Tento inteligentní dávkovač ve tvaru jídelního talíře poskytne kočkám, malým a středním psům oblíbenou stravu na celý den! Dávkovač ovládáte telefonem! Postarejte se chlupáčům o stravu, i když nejste doma. Díky dávkovači pravidelně, bez přejídání a přesně v takovém složení …

Přečíst »

Podmínky pro cestování nejen se psy do zahraničí

Řada lidí na dovolenou do zahraničí cestuje ve společnosti zvířecího společníka, nejčastěji se jedná o psa nebo kočku. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu po členských zemích Evropské unie je možné za podmínek stanovených příslušným unijním nařízením.  Zvířaty v zájmovém chovu jsou míněni především psi, kočky a fretky. Pravidla platí pro tzv. neobchodní přesuny, tedy takové cesty, jejichž cílem není prodej …

Přečíst »

I. Cestování se psy a dalšími mazlíčky z České republiky do členských států EU

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU musí být splněny následující požadavky: 1. Identifikace zvířete Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí …

Přečíst »

II. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz by si měla zjistit vždy osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země. Níže jsou uvedené odkazy na webové stránky kompetentních autorit některých …

Přečíst »

III. Cestování se psy a dalšími mazlíčky do České republiky z členských států EU

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z členských států EU musí být splněny následující požadavky: 1. Identifikace zvířete Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněná osoba zajistit při …

Přečíst »

IV. Cestování se psy a dalšími mazlíčky do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí

Vyjmenované třetí země (tj. země uvedené v části 1 a části 2 přílohy II, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013, dle čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013) Pro umožnění návratu občana ČR, který vycestoval do některé vyjmenované třetí země se svým zvířetem, zpět na území EU, nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy …

Přečíst »

V. Cestování se psy a dalšími mazlíčky do České republiky z ostatních třetích zemí

Tj. země, které nejsou uvedené v části 1 a části 2 přílohy II, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013, dle čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013). Pro umožnění návratu občana ČR, který vycestoval do této třetí země se svým zvířetem, zpět na území EU, nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky: 1. …

Přečíst »