Aktuality
Online psí škola - Kurz STOP TAHÁNÍ
Online kurz Základní poslušnost pro dospělé psy
Online kurz Problémové chování
Úvod | Péče, zdraví a nemoci | Péče a zdraví psa | Odpovědnost za škodu způsobenou psem

Odpovědnost za škodu způsobenou psem

Pořídili jste si štěně či se ujali staršího pejska? S roztomilým věrným společníkem nepřicházejí jen radosti, ale také zodpovědnost za jeho chování. Pokud totiž váš pes způsobí někomu škodu, budete za ni muset poskytnout náhradu. Za svého psího společníka totiž nesete plnou odpovědnost. Jaké povinnosti máte jako majitel psa podle našich zákonů a jak je to s náhradami škod způsobenými psem? Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.

Občanský zákoník a odpovědnost majitele za škodu

Občanský zákoník zahrnuje odpovědnost majitele psa do ustanovení označeného jako škoda způsobená zvířetem. Z tohoto ustanovení vyplývá, že majitel je povinen:

  • uhradit škodu, kterou jeho pes způsobil
  • povinnost úhrady platí jak pro případ, že na psa dohlížel majitel, tak na případ, kdy se jednalo o jinou osobu, které byl pes svěřen, a zodpovědné mohou být obě osoby
  • majitel zodpovídá za škodu i tehdy, jestliže pes utekl nebo se toulal

Povinnosti nahradit škodu se lze vyhnout jedině tehdy, jedná-li se o psa, který majiteli slouží k obživě nebo výkonu povolání či jde-li o asistenčního psa, který svému majiteli se zdravotním postižením pomáhá. Je však potřeba prokázat, že majitel péči nezanedbal, popřípadě, že by škoda vznikla i tehdy, že by potřebná péče byla vynaložena.

Pro povinnost nahradit škodu musí být splněny určité předpoklady

Kdy vznikne nárok na nahrazení škody? Musí být splněny tři podmínky. Škodní událost musí způsobit pes, například když zaútočí nebo vběhne pod jedoucí vozidlo a dojde k nehodě. Dále musí vzniknout určitá škoda, jako zranění jiného psa, člověka, poškození šatů či jiného majetku. Mezi příčinou události a vznikem škody musí být souvislost. Pes nesmí být použit jako nástroj, například být majitelem poštván. To by bylo posuzováno jako jiný přestupek nebo trestný čin. Škodu musí způsobit pes svým chováním. Majitel má povinnost zabezpečit psa tak, aby žádnou škodu nezpůsobil.

Jak to vypadá v konkrétních situacích

K nejčastějším nehodám, při kterých se řeší odpovědnost za škodu způsobenou psem, dochází při procházkách a venčení. Pokud váš pes napadne a pokouše jiného psa, bude příčinou incidentu chování vašeho psa a za škodu budete zodpovědní. I když jste se snažili situaci zabránit, budete muset uhradit například výlohy na veterinární ošetření, případně na následné léčení. Pokud váš pes napadne člověka a způsobí mu škodu na věcech, budete muset uhradit i tu. Při poranění člověka můžete očekávat i soud o odškodné. To samé platí i obráceně, pokud jste poškozenými vy sami. Někdy se jedná o složitější řešení právního problému a vyplatí se věc svěřit odborníkovi. Nemusí se však jednat jen o pokousání či ublížení. Pes často způsobí také znehodnocení cizího majetku.

Přečtěte si také:  Bazénky pro psa: v létě krásně osvěží

S jakými náhradami újmy se můžete setkat

K nejčastějším druhům náhrad patří náhrada skutečné škody, bolestné, náhrada ušlého zisku, náhrada společenského uplatnění a případné další nároky. To se týká poškození věcí psem nebo napadení člověka. V případě napadení psa jiným psem je majitel útočníka povinen nahradit výdaje na veterinární ošetření poškozeného psa a také náklady na péči o zdraví zraněného psa. Výdaje na veterinární péči musejí být účelné, přesto mohou převýšit cenu psa samotného. Většinou se však nezohledňují citové vazby majitele zraněného psa ani obliba tohoto zvířete. Přihlíží se především k tomu, jakým způsobem by péče ovlivnila další život psa a jeho zdraví. Zvláštním případem jsou pak škody na dopravních prostředcích, v situacích, kdy dopravní nehodu způsobil pes. Výše nároku na náhradu pak odpovídá výdajům na opravu dopravního prostředku a může se jednat o částky ve značné výši. Navíc zde bývá poměrně jednoduché důkazní řízení, příčina nehody je většinou zcela jasná a odpovědnost v plné výši nese majitel.

Mohlo by Vás zajímat

5 činností, kterými rozveselíte znuděného psa i v interiéru

Rozvíjejte duševní potenciál svého chlupáče. V následujícím textu si ukážeme 5 činností, kterými rozveselíte znuděného psa i v interiéru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *